Videoconsulten in ziekenhuis en zorginstelling

Tenzij een fysiek onderzoek noodzakelijk is, kan ieder consult via een online video spreekuur plaatsvinden. Het bespaart de patiënt (reis)tijd, voorkomt wachtkamer stress en een gesprek kan in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. Niet voor niets vragen steeds meer patiënten om een beeldschermconsult. Met name voor degenen die langdurig zorg nodig hebben neemt de belasting af door beperking van fysieke controlebezoeken. Voor deze groep patiënten hebben hebben we een heel eenvoudige app voor directe communicatie via video of chat. Uiteraard zijn mantelzorgers eenvoudig aan het videoconsult toe te voegen.

Uitgebreide virtuele wachtkamer

Op de dag van het videoconsult ontvangt de patiënt een automatische reminder via e-mail of sms. Onze ervaring is dat de de patiënt vrijwel altijd op tijd zal zijn voor de beeldbelafspraak en tijdig plaats neemt in de virtuele wachtkamer.
In de virtuele wachtkamer kunnen eigen mededelingen en video’s worden geplaatst om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op het consult. Deze mededelingen zijn per arts of afdeling instelbaar.

Geavanceerde spreekamer

In de spreekkamer heeft de behandelaar een overzicht van de patiënten in de wachtkamer. Hij kan al een chat starten voordat hij iemand binnen roept. Webcamconsult is gebaseerd op de huidige werkwijze van zorgverleners. Het is daarom ook goed mogelijk fysieke afspraken zonder tijdverlies af te wisselen met beeldbelafspraken.

Met Webcamconsult verhogen zorginstellingen hun serviceniveau en staat de zorgbehoevende centraal. Wij helpen ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en andere zorginstellingen om te voldoen aan de doelstellingen van de NZa om het aantal poliklinische bezoeken sterk te verlagen. We begrijpen dat het aanpassen van een werkwijze in grote organisaties complex kan zijn. Daarom denken we met u mee over het opzetten van pilots, of ondersteunen u bij het opschalen.  Onze partners en supportafdeling staan voor u klaar om de integratie probleemloos te laten verlopen.

 

Uitgebreide configuratie en integratie mogelijkheden

Integratiemogelijkheden: Webcamconsult kent verregaande integratie mogelijkheden via berichtenservers en/of API integratie met ieder EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of PGO (Patiënt Gebonden Omgeving). Patiënten kunnen in het voor hen vertrouwde patiëntenportaal gebruik maken van Webcamconsult. Lees hieronder hoe dat in de praktijk werkt.

Autorisatie Niveaus: Patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en dienen alleen inzichtelijk te zijn voor de afdeling of personen die hiervoor geautoriseerd zijn. Webcamconsult kan zo worden ingesteld dat de autorisatiestructuur aansluit op de wensen van de organisatie. Autorisatieniveaus voor afdelingen of medewerkers zijn binnen ons platform ook voor grotere organisaties goed te beheren.

Privacy en veiligheid: Webcamconsult is zich zeer bewust van het belang van privacy en veiligheid en is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. We zijn een Nederlands bedrijf met servers in Europa. De videoconsulten worden niet automatisch opgeslagen. Hierdoor kan er geen informatie in de verkeerde handen terechtkomen.

Geschikt voor minder digitaal vaardigen: Een patiënt hoeft alleen een link aan te klikken om deel te nemen aan een videoconsult. Webcamconsult werkt in de browser van een smartphone, tablet, PC en laptop. Is er langdurig contact nodig, dan is er een handige App beschikbaar. Zorgbehoevenden kunnen appen met zorgverleners en eenvoudig een videogesprek starten. Geschikt voor mensen die digitaal voorop lopen, maar zeker ook voor minder digitaal vaardige patiënten.

Aanpasbaar aan uw proces en organisatie: Met Webcamconsult werkt u met gespecialiseerde Nederlandse software. Op basis van inbreng uit de zorg voegen we continu nieuwe functionaliteiten toe. Heeft u een wens die voor alle zorginstellingen interessant is, dan nemen we die in een volgende update mee. Dat is het voordeel van Saas (software als een service). Alle gebruikers profiteren van de uitbreidingen. Tegelijkertijd houden we het systeem flexibel zodat het altijd aansluit op de processen in uw organisatie.

Verhoog gebruiksgemak en productiviteit door integratie met uw EPD

Zo wordt beeldbellen de standaard in uw organisatie. 
Webcamconsult kan vrijwel met ieder EPD, of patiëntenportaal worden geïntegreerd:

1.   Log slechts een keer in

Als u als behandelaar bent ingelogd in uw EPD, bijvoorbeeld HiX, zorgen wij ervoor dat u zich niet een tweede keer hoeft aan te melden voor een videoconsult. Dit wordt ook wel een ‘SSO’ oftwel ‘Single Sign On’ genoemd. In het EPD staat de  afspraak in de agenda voor een Webcamconsult met de patiënt. In het menu klikt u op ‘Webcamconsult’. U bent nu in de digitale spreekkamer waar u ziet wie zich in de virtuele wachtkamer bevindt. Daarna selecteert u de patiënt die aan de beurt is en het videoconsult zal starten

2.    Leg afspraken vast in uw EPD

Afspraken voor een webcamconsult worden op dezelfde manier in het EPD ingeboekt als andere consulten. U kiest de voor webcamconsulten van toepassing zijnde behandelcode en de afspraak verschijnt in de agenda van de behandelaar.
De patiënt ontvangt hierna direct een automatische e-mail met de uitnodiging. Op de dag van de afspraak wordt nog een herinnering verzonden. In het e-mailbericht aan de patiënt is een weblink opgenomen. Deze leidt direct naar de digitale wachtkamer van de behandelaar.

Webcamconsult heeft alle technische middelen om op een eenvoudige en veilige (NEN 7510, ISO 27001, AVG/GDPR) manier de gegevens te synchroniseren die nodig zijn voor een beeldbelconsult. Door middel van onze API en VPN SIU HL7 berichtenserver kunnen we alle afspraakdata met uw EPD synchroniseren en zo het videoconsult verzorgen.

OPTIE: na elk uitgevoerd consult stuurt Webcamconsult een bevestiging naar het EPD zodat daar het consult kan worden geregistreerd op status ‘uitgevoerd’.

3.    Webcamconsult in uw patiëntenportaal

Het is mogelijk om via uw EPD patiënten in staat te stellen om (via zijn of haar patiëntportaal) een videoconsult bij te wonen. Webcamconsult heeft functionaliteit om het consult op te starten binnen het afsprakenoverzicht van het patiëntportaal.

OPTIE: Integreer de speciale Webcamconsult widgets om het inloopspreekuur te integreren in het patiëntportaal. Elke patiënt kan dan zien wie er beschikbaar is voor een inloopspreekuur en kan vervolgens, na inschrijving, terecht in de online wachtkamer van de gewenste behandelaar.

Thuiszorg via Webcamconsult

De zorgsector is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Wij blijven langer thuis wonen en verblijven korter in het ziekenhuis. De aandacht van zorgverleners blijft onverminderd belangrijk. Met de ondersteuning van een online videoconsult wordt een patiënt snel geïnformeerd en geadviseerd zonder dat een fysieke afspraak nodig is. Tijdens een beeldbel-afspraak met een thuiszorgmedewerker of mantelzorger kan deze ook het advies van een arts inroepen. De behandelaar haakt aan bij het videoconsult en door het visuele contact kan deze adequater de status van de patiënt inschatten en daarop reageren. Een ander handige optie van Webcamconsult is dat één of meerdere mantelzorgers een videoconsult kunnen ‘bijwonen’. Zo is iedereen op de hoogte van de toestand van de patiënt.

Dóór artsen vóór artsen

Twee dermatologen van Bravis Ziekenhuis in Nederland hebben in 2013 besloten een eigen online videoconsult applicatie te ontwikkelen. Centraal hierbij stond dat de applicatie zeer gebruiksvriendelijk moest zijn voor zowel de arts als patiënt. De praktische werksituatie en de logistiek van het spreekuur van de arts moest hierbij zoveel mogelijk intact worden gelaten. Vandaag de dag is er nauwelijks meer verschil tussen een webcamconsult en een fysieke afspraak. Daarnaast wordt een webcamconsult gewoon vergoed door verzekeraars.