Videokonsultationer på sjukhus och vårdinrättningar

 Om inte en fysisk undersökning är nödvändig kan varje konsultation ske via en online videokonsultation. Det sparar patienten (rese)tid, undviker stress i väntrummet och en konsultation kan äga rum i deras egna bekanta omgivningar. Det är inte för inte som allt fler patienter efterfrågar en skärmkonsultation. Särskilt för dem som behöver långvarig vård minskar bördan genom att fysiska kontrollbesök begränsas. För denna patientgrupp har vi en mycket enkel app för direktkommunikation via video eller chatt. Naturligtvis kan informella vårdgivare enkelt läggas till i videokonsultationen.

Förlängt virtuellt väntrum

På dagen för videokonsultationen får patienten en automatisk påminnelse via e-post eller textmeddelande. Vår erfarenhet är att patienten nästan alltid kommer i tid till videosamtalet och tar plats i det virtuella väntrummet i tid.
I det virtuella väntrummet kan egna meddelanden och videor placeras för att på bästa sätt förbereda patienten för konsultationen. Dessa meddelanden är justerbara per läkare eller avdelning.

Avancerat konsultationsrum

I konsultationsrummet har läkaren en överblick över patienterna i väntrummet. Han kan starta en chatt redan innan han kallar in någon. Webbkamerakonsultation baseras på vårdgivarnas nuvarande arbetsmetoder. Det är därför också fullt möjligt att alternera fysiska möten med bildsamtal utan någon tidsförlust.

Med Webcamconsult ökar vårdinrättningarna sin servicenivå och den vårdbehövande personen sätts i centrum. Vi hjälper sjukhus, fristående kliniker och andra vårdinrättningar att uppfylla NZa:s mål att avsevärt minska antalet öppenvårdsbesök. Vi förstår att det kan vara komplicerat att anpassa ett arbetssätt i stora organisationer. Det är därför vi tillsammans med dig funderar på att starta pilotprojekt eller hjälper dig att skala upp.  Våra partners och vår supportavdelning är redo att hjälpa dig så att integrationen går smidigt.

Omfattande konfigurations- och integrationsmöjligheter

Integrationsmöjligheter: Webcamconsult har långtgående integrationsmöjligheter  via meddelandeservrar och eller API-integration med alla EPD (Electronic Patient Dossier) eller PBM (Patient Based Environment). Patienterna kan använda Webcamconsult i sin välbekanta patientportal. Läs nedan hur detta fungerar i praktiken.

Autorisationsnivåer: Patientdata är konfidentiella och ska endast visas av den avdelning eller de personer som har behörighet att göra det. Webcamconsult kan ställas in så att behörighetsstrukturen matchar organisationens behov. Behörighetsnivåer för avdelningar eller anställda kan enkelt hanteras inom vår plattform, även för större organisationer.

Privatliv och säkerhet: Webcamconsult är mycket medvetet om vikten av integritet och säkerhet och är NEN 7510- och ISO 27001-certifierat. Vi är ett holländskt företag med servrar i Europa. Videokonsultationerna lagras inte automatiskt. Detta säkerställer att ingen information kan hamna i fel händer.

Passar för de som inte är så digitalt kunniga. En patient behöver bara klicka på en länk för att delta i en videokonsultation. Webbkamerakonsultation fungerar i webbläsaren på en smartphone, surfplatta, PC och bärbar dator. Om långvarig kontakt behövs finns en praktisk app tillgänglig. Vårdbehövande kan appa med vårdgivare och enkelt starta ett videosamtal. Lämplig för dem som är digitalt framåt, men säkert också för mindre digitalt kunniga patienter.

Anpassad till din process och organisation. Med Webcamconsult arbetar du med specialiserad holländsk programvara. Baserat på input från hälso- och sjukvårdssektorn lägger vi kontinuerligt till ny funktionalitet. Om du har ett krav som är av intresse för alla vårdorganisationer kommer vi att inkludera det i nästa uppdatering. Det är fördelen med Saas (software as a service). Alla användare drar nytta av utökningarna. Samtidigt håller vi systemet flexibelt så att det alltid matchar processerna i din organisation.

Öka användarvänligheten och produktiviteten genom att integrera med din EHR

Så att bildsamtal blir standard i din organisation. 
Webcamconsult kan integreras praktiskt taget med vilken EHR eller patientportal som helst:

1.  Logga in endast en gång

Om du är inloggad som behandlare i din EHR, till exempel HiX, ser vi till att du inte behöver logga in en andra gång för en videokonsultation. Detta är också känt som "SSO" eller "Single Sign On". EPD:n innehåller mötet i kalendern för en webbkamerakonsultation med patienten. I menyn klickar du på "Webbkamerakonsultation" Du befinner dig nu i det digitala konsultationsrummet där du kan se vilka som befinner sig i det virtuella väntrummet. Välj sedan den patient vars tur det är och videokonsultationen startar.

2.   Registrera möten i din EHR

Tider för konsultation via webbkamera registreras i journalsystemet på samma sätt som andra konsultationer. Du väljer den behandlingskod som är tillämplig för webbkamerakonsultationer och mötet visas i behandlarens dagbok.
Patienten kommer sedan omedelbart att få ett automatiskt e-postmeddelande med inbjudan. Ytterligare en påminnelse skickas på dagen för besöket. E-postmeddelandet till patienten innehåller en webblänk. Denna leder direkt till behandlarens digitala väntrum.

Webcamconsult har alla tekniska förutsättningar för att på ett enkelt och säkert sätt (NEN 7510, ISO 27001, AVG/GDPR) synkronisera de data som behövs för en bildkonsultation. Med hjälp av vår API och VPN SIU HL7-meddelandeserver kan vi synkronisera alla mötesdata med din EHR för att tillhandahålla videokonsultationen.

ALLTERNATIV: Efter varje utförd konsultation skickar Webcamconsult en bekräftelse till EHR så att konsultationen kan registreras där med status "utförd".

3.   Webbkamerakonsult i din patientportal

Det är möjligt att via din EHR göra det möjligt för patienter att delta i en videokonsultation (via hans eller hennes patientportal). Webcamconsult har funktionalitet för att starta konsultationen i patientportalens tidsöversikt.

ALLTERNATIV: Integrera de dedikerade widgetarna för Webcamconsult för att integrera walk-in-konsultationen i patientportalen. Varje patient kan då se vem som är tillgänglig för en walk-in-konsultation och kan, efter registrering, gå in i väntrummet online hos den önskade behandlaren.

 

Hemsjukvård via Webcamconsult

Hälso- och sjukvårdssektorn har förändrats en hel del under de senaste åren. Vi bor hemma längre och vistas på sjukhus under kortare perioder. Vårdgivarnas uppmärksamhet är lika viktig som någonsin. Med hjälp av en videokonsultation online kan en patient snabbt få information och råd utan att det behövs ett fysiskt möte. Under ett videosamtal med en hemsjukvårdare eller informell vårdgivare kan de också söka råd från en läkare. Läkaren kopplar upp sig mot videokonsultationen och den visuella kontakten gör det möjligt för dem att mer adekvat bedöma och reagera på patientens status. Ett annat bekvämt alternativ med Webcamconsult är att en eller flera anhörigvårdare kan "delta" i en videokonsultation. På så sätt är alla medvetna om patientens tillstånd.

Av läkare för läkare

Två hudläkare vid Bravis Hospital i Nederländerna bestämde sig 2013 för att utveckla sin egen applikation för videokonsultation online. Det centrala var att applikationen skulle vara mycket användarvänlig för både läkare och patient. Den praktiska arbetssituationen och logistiken för läkarens konsultationstimme måste hållas intakt så mycket som möjligt i detta avseende. Idag är det knappast någon skillnad mellan en webbkamerakonsultation och ett fysiskt möte. Dessutom ersätts en webbkamerakonsultation helt enkelt av försäkringsbolagen.