Videoconsult is nu integraal onderdeel van het zorgproces

Videoconsult is nu integraal onderdeel van het zorgproces

Afgelopen jaar nam de druk op de zorg door Covid-19 enorm toe. Om het zorgpersoneel te ontlasten en de kans op besmetting te verkleinen, is onderzocht hoe het zorgproces beter kan verlopen. Ook Meander Medisch Centrum in Amersfoort...

Afgelopen jaar nam de druk op de zorg door Covid-19 enorm toe. Om het zorgpersoneel te ontlasten en de kans op besmetting te verkleinen, is onderzocht hoe het zorgproces beter kan verlopen. Ook Meander Medisch Centrum in Amersfoort schakelde snel om naar de nieuwe realiteit. Met Medify (specialist digitale zorgcommunicatie) en Webcamconsult (online videoconsultatie) zijn diverse mogelijkheden getest om zorgmedewerkers te ondersteunen.

Eva van Katwijk-Leemans, projectleider digitale innovatie bij Meander Medisch Centrum, en Peter Krol, COO van Medify, vertellen over digitale zorgcommunicatie en het innovatief vermogen van de zorgsector.

Van Katwijk-Leemans: “In het verleden hebben wij al gebruikgemaakt van videoconsulten. Dit was een losstaande oplossing, met als gevolg dat wij de afspraken in twee verschillende systemen moesten plannen. Dat betekende veel extra werk en was dus weinig efficiënt en gebruiksvriendelijk. In 2020 wilden we vanwege corona snel opschalen met consulten op afstand. Veel van onze mensen werden ingezet op corona-gerelateerde zorg en om dat te organiseren zochten we een efficiënt en eenvoudig systeem. Voor digitale voorlichtingen bij de MDL en Orthopedie was eerder door Medify een agenda-integratie gerealiseerd. We hebben daarom contact gezocht en Medify gevraagd om een oplossing. Videoconsulten passen in de strategie van Meander, waarin voor digitale innovatie een belangrijke rol is weggelegd. Binnen het zorgpad van een patiënt kijken we welke blokken hierbij nodig zijn. Alles wat digitaal kan, proberen we digitaal te doen, alleen dan win je in efficiëntie. Belangrijk daarbij is dat het fijn werkt voor onze patiënten en onze medewerkers.

 Meander is betrokken bij innovatieve ontwikkelingen in de zorg en kan zo de technologie van vandaag en morgen toepasbaar maken. Het ziekenhuis biedt ICT- en zorgprofessionals graag de ruimte om te innoveren en implementeren. Die combinatie van vernieuwing en praktijk bleek ook uit de samenwerking met Medify en Webcamconsult.
Medify Peter Krol: “Het fysieke gesprek vervangen vinden veel artsen nog een uitdaging. Dan is het juist enorm belangrijk voordelen te creëren, waardoor de stap naar een videoconsult minder groot is. Vaak wordt zo’n videoconsultatie ingezet als vervanging van een consult, maar zo zien wij het liever niet. Bij Medify zijn we al jaren bezig om digitaal, voorafgaand aan elk consult, de informatiebehoefte van de patiënt en de arts te vervullen. Alle administratieve handelingen, zoals voorlichting en pre-screening, vinden voorafgaand aan het consult plaats. Hierdoor kan de zorgmedewerker de aandacht volledig richten op de patiënt en de diagnose. Vormt dit een standaard onderdeel van het zorgproces, dan zal de introductie en acceptatie van videoconsulten beter verlopen. De gegevens van elke patiënt zijn immers altijd te bekijken in het EPD. Zo kan de arts eenvoudig beginnen met het videoconsult, dat eerder puur als een gesprek zal voelen, met minimale administratieve last.

Krol ging op zoek naar een partij die op het gebied van videoconsult de juiste faciliteiten bood en kon integreren met Medify. Belangrijk hierbij waren onder meer ISO- en NEN- certificering, de partij AVG-proof was en of we via een API konden koppelen. Webcamconsult voldeed volgens hem aan al deze eisen.
Krol: “Wij hebben contact gezocht voor een koppeling met ons zorgplatform”, zegt hij. “Ze reageerden meteen en de implementatie was snel geregeld. Naast Webcamconsult heeft Medify integraties met meerdere partijen op het gebied van videoconsult. Meander koos ervoor om te starten met Webcamconsult.

Medify wil het zorgpad digitaliseren van begin tot eind.
Still002 Ons doel is dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen als dat niet nodig is”, vertelt Krol. “We zetten technologie en data in om optimale service aan de patiënt te verlenen. Een nieuw digitaal en geïntegreerd poliproces voor alle nieuwe en controlepatiënten dient met alle stakeholders afgestemd en ingericht te worden. Het is een ingrijpend proces. Voor veel mensen, zowel arts als patiënt, is videoconsult nog nieuw.

Om het project tot een succes te maken is goed verandermanagement nodig.

In Meander ziet hij dat de acceptatiegraad voor het hele nieuwe poliproces hoog is.
Artsen hebben het gebruik van Webcamconsult snel onder de knie. Ook aan de kant van de patiënten verloopt het erg goed. In de polimodule krijgen zij stapsgewijs uitleg over het aankomende videoconsult.

In 2020 zagen we een duidelijke toename van de inzet van online videoconsulten. Webcamconsult is gespecialiseerd in integraties met partijen als Medify en heeft een kwaliteitsscore van 99,9 procent. Door de stabiele verbinding en het gebruiksgemak is het bedrijf inmiddels marktleider in Nederland op het gebied van beeldbellen in de zorg. Toch staat digitalisering van het zorgpad nog in de kinderschoenen, ondanks het feit dat meer zorg voor hetzelfde zorgbudget geleverd moet worden.
Van Katwijk-Leemans: “Er zijn zeker collega’s die kritisch staan tegenover het videoconsult. Maar juist ook deze mensen laten we meedenken en adviseren in het implementatieproces. Hierbij zien wij dat veel van onze zorgmedewerkers enorm gecharmeerd zijn over de voorlichting en procesondersteuning van Medify. Hierdoor wordt iedere patiënt optimaal voorbereid op het videoconsult, ongeacht leeftijd of achtergrond. Dat maakt de drempel om ermee te beginnen een stuk lager.

Als startpunt ontvangen de behandelaars een online training, die bestaat uit een instructievideo met handleiding. Voordat het eerste consult plaatsvindt krijgt iedere behandelaar persoonlijke begeleiding rondom het opstarten en uitvoeren van het consult. Hierbij wordt automatisch een online ‘spreekkamer’ aangemaakt.
Van Katwijk-Leemans: “Veel artsen zien beeldbellen nu nog als vervanging van een telefonisch consult. Terwijl de toepassingsgebieden natuurlijk breder zijn. Essentieel voor een succesvolle implementatie van nieuwe technologie is dat het meteen goed werkt. Door de situatie in 2020 ontstond de wens om meer productie te kunnen draaien, maar de beschikbare wachtruimte was beperkt. Door de komst van het videoconsult met agenda- integratie en voorlichting naar de patiënt konden we snel opschalen. Zo zijn steeds meer afdelingen aangehaakt.

Still003

De integratie van Webcamconsult in Medify zorgt ervoor dat doktersassistenten minder administratieve handelingen hoeven te verrichten. Daarnaast wordt de tijd van patiënt en behandelaar effectiever benut. In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is vastgelegd dat kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg bevorderd moet worden, en dat zorgverleners de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn dienen te borgen.
Krol: “Wij zien het als onze taak om transformatie in de zorg mogelijk te maken. Standaardisatie, optimalisatie en digitalisering van de communicatie tussen arts en patiënt is daarvan een belangrijk onderdeel. Binnen dit spectrum vervult videoconsultatie een belangrijke rol.
Van Katwijk-Leemans: “Sinds kort is een ‘Klankbordgroep Beeldbellen’ opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij zien dat ICT-hardware en infrastructuur een knelpunt kunnen zijn bij digitaliseringstrajecten, net als een verouderde Citrix-omgeving, te weinig webcams of een te kort aan bandbreedte. Dat zijn vraagstukken die we met de ziekenhuizen aan het oplossenzijn.

Webcamconsult-oprichter en CEO Bert van Gerwen is blij met de samenwerking met Meander Medisch Centrum en Medify.
Van Gerwen: “Deze samenwerking toont aan dat digitale innovatie in de zorg werkt. Als marktleider van videoconsulten in de zorg is het onze verantwoordelijkheid dit deel van de digitale zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zowel behandelaars als patiënten doorlopen een integraal zorgpad, en hierbij zijn meerdere partijen betrokken. Alle onderdelen van dit zorgtraject moeten naadloos aansluiten, zodat gebruikers niets merken van de complexe technologie die erachter zit. Zeker met de ‘backlog’ die is ontstaan door corona is het zaak dat zorgorganisaties snel maar ook gedegen transformeren. Anders kan de kwaliteit van zorg onder druk komen te staan. Maar het is nog niet te laat: eHealth-organisaties zoals Medify en Webcamconsult staan klaar om snel op te kunnen schalen.”