Met een API kun je integreren met elk gewenst platform

Met een API kun je integreren met elk gewenst platform

Interview met Edwin Kruitbosch van RawWorks

RawWorks is een IT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in verschillende sectoren waaronder de zorg. Verbondenheid, Energie en Humor zijn de kernwaarden van het bedrijf en beschrijven het DNA. Vanuit de 3 ‘tribes’: Digital, Cloud en Workspace werken de specialisten van RawWorks samen om hun relaties te ondersteunen. Vanuit de zorg horen wij regelmatig dat integratie een probleem is. Nu waren wij benieuwd hoe een integratiespecialist hierover denkt. Zijn er inderdaad grenzen aan wat mogelijk is met IT of is the sky the limit?

Interview met Edwin Kruitbosch van RawWorks

RawWorks is een IT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in verschillende sectoren waaronder de zorg. Verbondenheid, Energie en Humor zijn de kernwaarden van het bedrijf en beschrijven het DNA. Vanuit de 3 ‘tribes’: Digital, Cloud en Workspace werken de specialisten van RawWorks samen om hun relaties te ondersteunen.
Vanuit de zorg horen wij regelmatig dat integratie een probleem is. Nu waren wij benieuwd hoe een integratiespecialist hierover denkt. Zijn er inderdaad grenzen aan wat mogelijk is met IT of is the sky the limit?

 

Je bent werkzaam bij RawWorks en jullie bedienen ook een aantal zorginstellingen met jullie diensten. Wat is de rode draad die je ziet bij dit soort instellingen?
De wereld van IT veranderd naar anything-as-code en de waarde wordt meer dan ooit naar de business doorberekend. Om die reden moeten wij steeds meer vanuit business cases van de klant van onze relaties redeneren en moeten ons meer en meer verplaatsen in het gedrag van patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders. 

Binnen de zorg geldt de NEN 7510 certificering met strenge regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming van de privacy van cliënten en patiënten. Security en privacy is hierbij de nieuwe standaard geworden, terwijl dat in het verleden als noodzakelijk kwaad werd gezien. Ook het veilig mailen, met sms bevestiging, is een onderwerp dat tegenwoordig vaak wordt besproken. 

 

Jullie zijn ook werkzaam in andere sectoren. Wat zijn de grootste verschillen tussen de zorg op IT gebied en andere branches?
Dat klopt. Naast de zorg hebben wij veel projecten in het publieke domein, zoals onderwijs en overheid maar ook in de commerciële wereld. Wij zien nog steeds de financiële sector als voorloper van de veranderingen in IT. Infrastructure-as-Code is bij de financials als eerste opgepakt en druppelt nu langzaam naar de andere sectoren door, waaronder de zorg.

Wij horen vanuit de markt dat zorginstellingen aangeven dat het niet altijd mogelijk is Webcamconsult (of andere applicaties) te integreren of dat dit moeilijk is om te doen binnen hun bestaande systemen. Van jou begrijpen we juist dat het eigenlijk altijd wel kan. Hoe zit dat nu?

Veel zorginstellingen maken gebruik van een zogenaamde virtuele desktop omgeving om applicaties veilig aan te bieden aan hun gebruikers. Het bepalen van de juiste en hoeveelheid apparatuur, benodigd om de virtuele desktop omgeving in te kunnen draaien, gebeurt vaak vooraf terwijl applicaties als Webcamconsult andere performance indicatoren meebrengen. Videobellen zonder grafische rekenkracht is een voorbeeld waarbij vaak de applicatie of de presentatielaag de schuldige is. In de praktijk blijkt dat als een applicatie op een normale, lokale, bijvoorbeeld workstation, omgeving draait, deze ook in een virtuele omgeving kan draaien. Uiteraard zijn hier designkeuzes belangrijk voor de performance van de applicatie. Bij het oplossen van problemen zien wij vaak dat er juist op performance is bespaard en dat de beeldbel oplossing zoals Webcamconsult wordt ontworpen en meegewogen als standaard applicatie terwijl dit in een virtuele desktop omgeving juist tot onderprestatie kan leiden.

Momenteel is een onderzoek gaande binnen de usergroup van Citrix expert community over het thema beeldbellen binnen Citrix.
Deze resultaten lijken me heel interessante content voor de ziekenhuizen. Kan je hier meer over vertellen?

Ook veel zorginstellingen zijn plotseling geconfronteerd met noodzakelijk thuiswerken. Keuzes om online te meeten zijn gemaakt op de noodzaak het gisteren te moeten doen in het begin van 2020. Inmiddels zijn er een veelvoud aan implementaties niet zo zorgvuldig uitgevoerd als gewenst, vanwege de haast en gebrek aan vooronderzoek. Beeldbellen en videoconferencing zijn pas later op de agenda’s gekomen doordat het gebruik van de online oplossingen een vlucht had genomen en dat de gebruikers dit voor hen nieuwe media hebben geaccepteerd. 

Een aantal leveranciers heeft moeten accepteren dat de kwaliteit die zij dachten te kunnen leveren aan een grote groep remote gebruikers te wensen overliet en dat keuzes zijn gemaakt die achteraf niet handig waren. Adoptie van de oplossing is belangrijker voor partijen dan ooit tevoren. De keuze voor het samenwerken van medewerkers is niet per definitie een keuze voor beeldbellen of videoconferencing.

Veelal vinden koppelingen plaats d.m.v. een API. Kan je kort uitleggen wat dit is en is dit de enige mogelijkheid om applicaties aan elkaar te koppelen? 
API staat voor Application Programming Interface. Vrij vertaald de toegang tot een computerprogramma om met de buitenwereld te kunnen samenwerken. Binnen de zorg is de uitwisseling van informatie soms leven besparend en dus letterlijk van levensbelang. 

Het beschikbaar stellen van een API geeft kleinere software ontwikkelaars de ruimte om grote dingen te doen. Bij mijn introductie melde ik al dat wereld aan het veranderen is naar Anything as Code. Code is dus belangrijker dan ooit. Een API maakt het daarmee makkelijk om samen te werken. 


Nu heeft Webcamconsult een API. Moet zo’n API nog ergens aan voldoen en wat kan je dan allemaal met zo’n API?
Een API maakt het voor andere ontwikkelaars makkelijker om met een oplossing als Webcamconsult samen te werken. Het voordeel is dat elke organisatie zijn eigen domein kan behouden en gebruik kan maken van eigen infrastructuur componenten, zodat een desinvestering uit kan blijven. Gegevensuitwisseling door middel van een API moet voldoen aan bepaalde normeringen. Hier voldoet Webcamconsult aan.

Is het mogelijk om d.m.v. de API van Webcamconsult te integreren met ieder ander platform? 
Ja, met een API kun je integreren met elk gewenst platform.

Heb je tips voor zorgorganisaties of misschien zelfs wel ‘must do’s’ m.b.t. integratietrajecten? 
Ik wil hierin drie punten benoemen: denk in eerste instantie aan alles als code, anything as code. Je bent hier misschien als organisatie nog niet aan toe, maar neem dit mee in je gedachten, want dit gaat komen. Architect-as-a-Service is een dienst waarmee je tijdelijke  kennis naar binnen haalt om snel de juiste keuzes te kunnen maken of in ieder geval op de toekomst voorbereid te zijn. 

Als tweede punt is adoptie tegenwoordig belangrijker dan ooit. Vroeger, nu klink ik best oud, bepaalde IT wat een gebruiker kan doen. Nu is de gebruiker veel mondiger geworden en weet zelf heel goed wat hij wel en niet kan. Om deze reden gebruiken wij adoptie-as-a-service bij elke verandering binnen organisaties. Dit onderdeel zien wij bij voorkeur doorlopend. 

Daarnaast is met name binnen de zorg, en ook lokale overheid, de plicht om zorgvuldig met gegevens om te gaan belangrijker dan ooit. Security awareness voor de interne gebruiker is daarmee een onderdeel waar nooit op bezuinigd mag worden.


Alles wat geprogrammeerd wordt veroudert. Hoe zorg je dat alles optimaal blijft opereren, zowel aan de klantkant als Webcamconsult kant? 
Webcamconsult conformeert zich aan klanttevredenheid. Dit betekent dat zij altijd vanuit de toekomst redeneren, waarbij er nu al iets is. Ontwikkelingen gaan door en de wereld van IT verandert of wij dat willen of niet. De vraag vanuit de business is belangrijker dan ooit en daarmee zal ontwikkelingen altijd moeten plaatsvinden. 

Binnen de IT geldt dat wat je vandaag ontwikkeld morgen al verouderd is. Om die reden heb je partijen nodig zoals Webcamconsult die voor blijven lopen op de markt met de vraag van vandaag en van morgen in gedachten.