Telegeneeskunde vanaf 1 augustus permanent vergoed in België

Telegeneeskunde vanaf 1 augustus permanent vergoed in België

Beeldschermzorg valt ook onder de nieuwe regeling voor Telegeneeskunde.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in België heeft een artikel gepubliceerd waarin het instituut aangeeft dat er een nieuwe terugbetalingsregeling ingevoerd wordt op 1 augustus betreffende ‘raadpleging op afstand door artsen’.


Beeldschermzorg valt ook onder de nieuwe regeling voor Telegeneeskunde

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in België heeft een artikel gepubliceerd waarin het instituut aangeeft dat er een nieuwe terugbetalingsregeling ingevoerd wordt op 1 augustus betreffende ‘raadpleging op afstand door artsen’.

Tijdens de coronacrisis waren veel zorginstellingen voor bepaalde behandelingen aangewezen op telezorg. Dit betekende de doorbraak van online zorgconsulten, maar betekende ook een doorbraak qua vergoedingenstelsel in België. Een tijdelijke regeling trad in werking en hierbij was het mogelijk voor patiënten om een videoconsult vergoed te krijgen. Deze tijdelijke regeling wordt nu vanaf 1 augustus omgezet in een permanente terugbetalingsregeling.

Geen limiet op aantal terugbetaalde consulten

Telefonische raadplegingen en videoconsulten worden vanaf augustus dit jaar onbeperkt terugbetaald. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • bij artsen waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft
  • bij een specialist waar de patiënt naar doorverwezen is
  • bij een georganiseerde huisartsenwachtdienst

Hogere vergoeding voor videoraadplegingen

Voor videoconsulten zullen hogere vergoedingen komen dan telefonische consulten. Ook zullen patiënten zelf een deel moeten gaan vergoeden van de behandeling (persoonlijk aandeel/remgeld). Het toepassen van derdebetalersregeling zal verplicht blijven.

Welke beeldschermzorg platformen mogen worden ingezet

Het gebruikte platform moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
-communicatie verloopt via end-to-end encryptie
-communicatie wordt niet opgeslagen op het platform
-indien het platform andere functies bevat, naast de mogelijkheid tot video- of audiocommunicatie, waaronder de uitwisseling van documenten, worden die aangeboden op zo’n manier dat de gebruikers de toepasselijke wettelijke bepalingen na kunnen leven, zoals beschreven op de website van eHealth

Vanzelfsprekend voldoet Webcamconsult aan deze eisen en wordt al veelvuldig gebruikt in België.

Reacties van Belgische zorgspecialisten

Wij hebben een aantal toonaangevende zorgspecialisten uit België gevraagd om een reactie op het nieuws:

Bart Degryse, Project Manager Zorgcentrale en Zorginnovatie Wit-Gele Kruis, “België hinkt achterop op vlak van telehealth en probeert dit met mondjesmaat goed te maken. Onze buurlanden deden dit al voor de Coronacrisis. Hopelijk blijft de terugbetaling niet beperkt tot huisartsen en specialisten en kunnen ook andere zorgdisciplines via deze weg frequenter contact maken met hun cliënten.

Uitdaging blijft telehealth breder te zien dan louter het verstrekken van teleconsults met cliënten in kader van een medisch raadpleging. Teleconsulatie is maar één van de manieren om ‘zorg of afstand’ te faciliteren bijvoorbeeld ikv thuishospitalisatie. Om telehealth structureel uit te bouwen zijn dringend nieuwe zorgmodellen én vormen van financiering nodig.  Hierbij zal een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met alle zorgactoren een van de bepalende factoren zijn om dit succesvol te realiseren.”

Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp Arteveldehogeschool – opleiding Sociaal Werk: “België blijft een ingewikkeld landje wat betreft de organisatie van welzijnswerk en gezondheidszorg. Een groot deel van de gezondheidszorg wordt door ‘België’ geregeld en wordt via zorg-per-prestatie gefinancierd. Deels door de overheid en deels door de patiënt. In dat verband is er dus nu – gelukkig – een structurele regeling voor videogesprekken bij artsen. Ook bijvoorbeeld voor psychologen werd zo’n regeling uitgewerkt … weliswaar weer met andere (rand-)voorwaarden.

Welzijnswerk is dan weer grotendeels op ‘Vlaams niveau’ geregeld … ook daar worden schoorvoetend videogesprekken erkend als cliëntcontacten in bijvoorbeeld het algemeen welzijnswerk, de jeugdzorg, de thuiszorg, vanuit voorzieningen voor personen met een beperking. Maar ook hier stelt elk ‘agentschap’ vaak eigen voorwaarden.

We zijn dus een stap vooruit … écht wel. Maar het blijft een kluwen. Een multidisciplinair overleg organiseren met de cliënt, een ziekenfondsmedewerker, een thuiszorgmedewerker en een huisarts. Het is niet evident als je met alle voorwaarden en betalingsregelingen moet rekening houden. Er blijft dus werk aan de winkel.”

Sofie Staelraeve oprichter van zorgadviesbureau dashplus: “Er komt nu inderdaad eindelijk een regeling die kan zorgen voor vertrouwen en verdere evolutie bij artsen. Patiënten omarmen videoconsultaties namelijk al, maar dokters zijn nog vaak te afwachtend. In België kan nu ook ingezet worden op real-life inzichten, training en ervaring. En dat is hard nodig, want het debat over digitale zorg zat nog te veel weg in clichés en angsten: het zou contact met de patiënt wegnemen, leiden tot misbruik en extra kosten, de rol van de dokter beperken. Terwijl de ervaringen in het buitenland aantonen dat dat allemaal niet het geval is.

Hoe dan ook zullen we de druk van toenemende zorgvraag aan de ene kant en een tekort aan huisartsen en specialisten aan de andere kant blijvend voelen de komende jaren. Telehealth is daar een kwaliteitsvolle én efficiënte oplossing voor. Niet de enige, maar wel een hele belangrijke.


Ik ben er dan ook van overtuigd dat de nieuwe regeling verder zal  moeten evolueren:

  • naar alle zorgprofessionals. Denken we maar aan de enorme nood aan mentale hulp bijvoorbeeld
  • voor alle Belgen: heel wat mensen wonen nu al in gebieden met patiëntenstops of een tekort aan huisartsen. Zij moeten ook een teleconsultatie kunnen voeren, zonder die uit eigen zak te moeten betalen
  • met een volledig gelijke vergoeding tussen fysieke en digitale consults

Minister van Gezondheidszorg Frank Vandenbroucke heeft ook verdere evoluties aangekondigd als onderdeel van zijn ‘new deal voor huisartsenpraktijken’, dus wijzigingen zitten er aan te komen nog. Digitaal werken maakt in de gezondheidszorg, net als in andere sectoren, deel uit van een modern en duurzaam systeem. Het zijn twee kanten van een zelfde verhaal, en dienen gelijkgeschakeld te worden.”

 

Webcamconsult uitproberen? De eerste maand is gratis. Klik hier