dashplus over de toekomst van digitale zorg in België

dashplus over de toekomst van digitale zorg in België

Beeldschermzorg is de zorginnovatie die overal wordt geïmplementeerd. Niet alleen Nederland, maar ook België is bezig met een opmars in e-health. Het adviesbureau dashplus helpt bedrijven in de zorgsector met vernieuwingen als digitale zorg en maakt de opmars van dichtbij mee. In een persoonlijk gesprek met oprichter van dashplus, Sofie Staelraeve komen we meer over het bedrijf en de stand van zaken in België te weten. Ook waren we benieuwd hoe Nederland zich verhoudt tot de Belgische zorginnovaties. 

Beeldschermzorg is de zorginnovatie die overal wordt geïmplementeerd. Niet alleen Nederland, maar ook België is bezig met een opmars in e-health. Het adviesbureau dashplus helpt bedrijven in de zorgsector met vernieuwingen als digitale zorg en maakt de opmars van dichtbij mee. In een persoonlijk gesprek met oprichter van dashplus, Sofie Staelraeve komen we meer over het bedrijf en de stand van zaken in België te weten. Ook waren we benieuwd hoe Nederland zich verhoudt tot de Belgische zorginnovaties. 

 

Je bent de oprichter van dashplus. Kan je iets vertellen over het bedrijf?

Dashplus is een adviesbedrijf op het vlak van innovaties in de gezondheidszorg. We helpen spelers die willen vernieuwen in deze sector met het bepalen van hun strategie, go-to-market en stakeholder management. We bloggen ook over diverse innovatieve trends in healthcare en hebben een lezerscommunity van meer dan 2000 mensen. Onze klanten zijn heel divers; van verzekeraars en zorgverstrekkers tot kleine en grote private bedrijven in het domein.

Ik richtte dashplus 6 jaar geleden op vanuit een drijfveer om vernieuwing in de gezondheidszorg te brengen richting meer value based healthcare. Ik geloof sterk in de noodzaak tot meer samenwerking, focus op levenskwaliteit en ondersteuning door digitale technologie in de zorg. En ook in een groter aandeel van preventie en lifestyle medicine. Wij werken met dashplus altijd op trajecten die dat dichterbij brengen.       

 

Richten jullie je alleen op België of opereren jullie ook in andere landen?

Wij zijn hoofdzakelijk actief in België, maar werkten ook al in Nederland, Duitsland en Slowakije. De lezers van de dashplus community komen uit heel Europa.

 

Hoe gaat het met telehealth in België?

Op dit moment is in België een tijdelijke covid vergoeding van telehealth van kracht. Sinds de start van de pandemie worden artsen en andere zorgverleners vergoed voor de consultaties die ze op afstand houden, via telefoon of video. Voor de patiënt is dergelijke consultatie op dit moment gratis.

Het is de bedoeling dat België beslist over een permanente inbedding van telehealth of teleconsultaties in het publieke gezondheidssysteem. De Belgische regering heeft immers in juni 2021 beslist dat de covid regeling moet overgaan in een permanent kader. We weten echter niet wanneer die er zal komen.    

 

Ik zag je in een blog Frankrijk aanhalen als voorloper op het gebied van telehealth. Op welke manier laat het land dit zien?

Frankrijk startte enerzijds al sinds 2015 met regionale programma’s van telemonitoring, in samenwerking met private platformen. Teleconsultaties, of het digitaal contact tussen een arts en een patiënt, vormden een onderdeel van die programma’s.

In 2018 besliste Frankrijk al tot een breed kader van vergoeding voor videoconsultaties in het land. Elke Franse burger kon een arts spreken via een videoconsultatie, en elke arts kreeg er een vergoeding voor die dezelfde was als voor een fysiek consult. Frankrijk stelde dat een dergelijk consult best onderdeel kan zijn van de continuïteit van de zorg. Maar had ook oog voor de realiteit op dat terrein. Ze maakten het mogelijk dat iedereen van videoconsultaties gebruik kon maken in gebieden waar er weinig artsen waren of in het weekend (OHO-service).

Patiënten die buiten een zorgtraject en de bepaalde voorwaarden een arts contacteerden, kregen wel minder door de publieke verzekering terugbetaald voor het consult. Frankrijk voorzag ook expliciet te werken met videoconsultaties in plaats van telefonische omwille van de kwaliteit. Ze stelde daarnaast dat het altijd moest gaan om interactie tussen een dokter en een patiënt, daarmee kwam de focus op patiëntgerichtheid. En ze voorzagen expliciet de mogelijkheid tot ondersteuning voor de patiënt tijdens het consult. Allemaal punten waarop ze naar mijn aanvoelen de juiste keuzes maakten vanuit toekomstperspectief.

Sinds 2021 heeft Frankrijk verder de voorwaarde van het ‘zorgtraject’ voor de publieke vergoeding aangepast: alle videoconsultaties worden volledig vergoed naar de patiënt. Aan de kant van de artsen wordt wel een zekerheid voor kwaliteit ingebouwd. Zo kunnen artsen in totaal 20% van hun praktijkuren voeren in digitale consulten. Dit om te vermijden dat er artsen zijn die geen fysieke praktijk meer zouden voeren en dus een soort ‘uberarts’ worden.

Frankrijk is een voorloper omdat ze en heel consequent inzetten op telehealth en hierbij de patiënt centraal stellen. Ze hebben oog voor de diversiteit van mensen en wensen in de samenleving en maken telehealth breed en zo eenvoudig mogelijk voor iedereen. Ze vertrekken niet vanuit het perspectief van de zorgverlener, maar hebben wel oog voor de noodzakelijke kwaliteit in die zorgverlening.       

 

Hoe doet Nederland het op het gebied van beeldschermzorg ten opzichte van België?

In Nederland is dat al veel meer geïmplementeerd. Dat heeft te maken met de inkoopregelingen via de zorgverzekeraars, wat ‘op afstand’ vaak efficiëntere opvolging en opschaling mogelijk maakt. In België zijn er nog geen publieke financieringen voor medische apps en wordt per acte vergoed. Dat heeft tot gevolg dat er een vrees is voor overconsumptie en budgettaire problemen. Waardoor er twijfel is om tot actie of beslissing over te gaan. Maar innovatie mag nooit vanuit een angst vertrekken... dan blijf je in rondjes draaien.

De verzekeraars beginnen nu wel al medische apps terug te betalen als aanvullende dienstverlening. Dus dat is een goede stap.       

Wat kan er gedaan worden om in België zorginstellingen aan de slag te laten gaan met beeldschermzorg?

  • Zorgverleners al tijdens hun opleiding leren omgaan met digitale zorg. Er is nog een grote ‘muur’ in de hoofden en in de acties van zorgverleners tussen fysiek en digitaal, terwijl we naar een hybride zorg moeten. Dat kan je verhelpen door al tijdens de opleiding mensen vertrouwd te maken met e-health. Gelukkig komt er nu een eerste postgraduaat e-health in Vlaanderen aan de Hogeshool West-Vlaanderen (Howest).
  • De financiering van zorginstellingen niet enkel meer ophangen aan het aantal VTE’s, maar ook een deel ‘innovatie’ in de financiering voorzien die de instelling aanzet te investeren in zorg op afstand.
  • Een gelijke vergoeding voor fysieke zorg en digitale zorg. Ook voor specialisten en paramedici, zodat ze bewust de keuze maken voor één van beide kanalen om in interactie te treden met de patiënt en de patiënt niet automatisch zich moet verplaatsen. Zo krijg je echte hybride zorg en wordt het juiste kanaal ingezet op elk moment.

 

België loopt op een aantal punten juist voor op Nederland. Kan je daar iets meer over vertellen?

De overheid heeft het voorbije decennium terecht sterk ingezet op digitalisering van basisdocumenten zoals patiëntendossiers, elektronische voorschriften, de digitale kluis voor uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en het patiëntenportaal mijngezondheid.be. Daarnaast is er ook ingezet op de digitalisering van backoffice processen in de gezondheidszorg. Actes worden in Vlaanderen beschouwd als handelingen en die zijn dus nog niet genoeg digitaal.

Ze heeft dit gedaan met financiële incentives voor de zorgverleners én met kwaliteitseisen voor de technologie-providers.   

Ook heeft ze dit gedaan door rekening te houden met de eigenheid van het systeem. Gelukkig is er een vrije keuze van providers voor artsen en zorgverleners, wat zorgt voor een zeker competitief landschap.

De komende jaren zal verder ingezet moeten worden op digitale educatie en betere patiëntgerichtheid. Zo is het voor de patiënt nog steeds moeilijk om zijn dossier in te zien en kan de gebruikerservaring beter. Dit alles zal moeten gebeuren met een link naar de kwaliteit van zorg.