Globalt problem inom sjukvården: Att inte dyka upp

Globalt problem inom sjukvården: Att inte dyka upp

 

Ett långvarigt problem på sjukhus; patienter dyker inte upp eller avbokar sent. Det är ett ihållande problem som kostar sjukvårdsinrättningar miljontals euro varje år. Då är det bra att veta varför patienterna inte dyker upp och hur detta kan åtgärdas. Många sjukhus har trots allt använt verktyg för att förhindra uteblivna besök under lång tid och ändå minskar inte siffrorna. 

Årsaker till globala uteblivna besök</h3

Att inte peka finger åt patienterna är omotiverat, eftersom det finns flera orsaker till att tider inte hålls. Detta enligt en rapport som nyligen publicerades av Dashplus. Det handlar bland annat om patientrelaterade faktorer, men också om organisatoriska faktorer. Dessutom spelar vårdsystemet en betydande roll.

För patientrelaterade orsaker visar forskning att unga människor i åldern 16-30 och äldre människor i åldern 90+ är mer benägna att missa möten. Det är inte bara ålder, utan även transport och rörlighet som ökar sannolikheten för att missa ett möte. Det finns också faktorer som språkbarriärer, rädsla och oro för kostnader. Detta gör att den höga nivån av socioekonomisk deprivation anges som den främsta orsaken. 

Misskommunikation mellan patient och vårdinrättning</h3

Tittar vi på de organisatoriska faktorerna ser vi bristande kommunikation mellan patient och vårdinrättning, upptagna telefonlinjer där vissa av patienterna lägger på när de sätts i "vänteläge". (Lång) väntetid i väntrummet och bristfälliga allmänna kommunikationer ökar antalet uteblivna besök. Om en vårdinrättning ligger för långt från patientens bostad eller är svår att nå med kollektivtrafiken kan detta också påverka antalet uteblivna besök. De vårdsökande uppgav också att vårdinrättningarna ofta inte erbjuder något bokningssystem online. Många av dem, men även vårdpersonalen, föredrar ett system där patienterna själva kan boka tider online. Detta sätt att boka tid har en positiv inverkan på uteblivna besök. 

Metoder för att minska antalet uteblivna besök

På många sjukhus används redan sms och/eller e-post för att påminna patienterna om att de ska boka tid. Men AI används också för att minska antalet uteblivna besök. Som till exempel på Erasmus MC i Rotterdam. Där bokas 650.000 tider varje år och cirka 40.000 (6,15%) av dessa hålls inte, dvs. uteblir. AI tittar på 13 kriterier för att avgöra vem som löper störst risk att missa ett bokat möte. Dessa inkluderar ålder, avstånd till bostaden och tidigare uteblivna besök. Baserat på resultaten kallas de personer som löper störst risk att utebli tillbaka. Siffrorna från sjukhuset i Rotterdam visar att AI har effekt. Med hjälp av artificiell intelligens minskade antalet missade möten med 14,3%.

Är AI lösningen då?

Det bidrar säkert till lösningen, men vi är inte där än. Bristen på läkare och specialister på sjukhus och andra vårdinrättningar är ett annat problem. Det resulterar i långa väntelistor och möten som planeras långt i förväg. Dessutom erbjuds alltför få onlinekonsultationer, trots att denna vårdform har en lägre andel missade möten. 

Som tidigare nämnts är att boka tider själv också ett sätt att minska antalet uteblivna besök. Dashplus rapport visar till exempel att 67% av patienterna föredrar att själva boka tid för en onlinekonsultation. Automatiska påminnelser minskar dessutom antalet missade möten med 29%. 

AI, en kombination av onlinekonsultation och egen tidsbokning

Vi kan dra slutsatsen att kombinationen av AI, vårdkonsultationer online och självbokning av möten kommer att minska antalet missade möten. Så vårdlandskapet kommer att behöva förändras delvis. Från fysisk till online. Ett skifte där Webcamconsult kan hjälpa till. Inte bara kan onlinekonsultationer genomföras via Webcamconsult, du ger också patienterna möjlighet att schemalägga sina egna möten, du kan skapa en online walk-in-klinik och det finns möjlighet till en pågående chatt. Dessutom hanteras problemet med språkbarriärer genom översättning i realtid. Både patient och läkare kan tala på sitt eget språk, medan det omedelbart översätts på skärmen.
I vilket fall som helst är det skäl nog att låta ett möte gå vidare och därmed undvika en hel del kostnader och tid samt irritation.

Är du intresserad av att prova Webcamconsult i din praktik eller vårdinrättning? I så fall kan du använda vår tjänst kostnadsfritt i en månad. Om du behöver mer information, vänligen kontakta Webcamconsult på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..