Webcamconsult, marknadsledare inom skärmservice

Webcamconsult är det pålitliga valet när det gäller vård på distans. Varför? Därför att våra grundare själva arbetar inom vården och känner till de krav och önskemål som behandlare och klienter eller patienter har när det gäller skärmbaserad vård. Vår avancerade plattform används mer och mer. Vi stöder sjukhus, husläkarmottagningar, vårdinstitutioner och hälso- och säkerhetstjänster med videokonsultationer, virtuella väntrum och chattfunktioner. Vårt system finns på nio språk och hanterar årligen miljontals videosamtal till stor tillfredsställelse. Och allt syftar till att låta behandlare och klient/patient kommunicera med varandra på ett tillgängligt och säkert sätt.

Prenumerera på vår YouTube-kanal

Webcamconsult är lätt att integrera (via API) med dina webbapplikationer, patientportaler och programvaror (frånvaro). Tillhörande behörigheter kan ställas in på avdelnings- och arbetstagarnivå.

Sömlös
integration
Tillgänglig

Eftersom terapeutens arbetsprocess står i fokus kan du starta webbkamerarådgivningen direkt. Lätt att använda för både terapeuter, klienter och patienter.

Skapa ditt konto och börja använda Webcamconsult på 10 minuter. Ingen programvara behöver installeras!

 

 

Installation på
10 minuter
Säkerhet
& integritet

Webcamconsult är certifierat enligt NEN 7510 och ISO 27001. Detta skyddar informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Accessible

Since the therapist's work process is the focus, you can start webcam counseling immediately. Easy to use for therapists, clients and patients alike.

Seamless

integration

Webcamconsult är lätt att integrera (via API) med dina webbapplikationer, patientportaler och programvaror (frånvaro). Tillhörande behörigheter kan ställas in på avdelnings- och arbetstagarnivå.

App

Kommunikation

Appa och chatta säkert med klienter eller patienter i väntrummet och konsultationsrummet online. Säker textkommunikation med patienter är möjlig via vår app.

 

Video Calling

Start a video consultation during a walk-in consultation hour or by appointment. Patients can also book appointments online at times when the practitioner is available.

Online
Payment

Online payment is possible via all standard payment systems.

 

Security
& privacy

Webcamconsult is NEN 7510 and ISO 27001 certified. This protects the confidentiality, integrity and availability of information.

De, por y para el cuidado

Våra grundare insåg att det inte var nödvändigt att patienterna skulle komma till varje möte. En stor del av konsultationerna visade sig vara perfekt lämpade för videokonsultationer. Med fördelen att patienten inte behöver resa och att arbetsflödet blir effektivare för behandlaren. Särskilt i en tid då mer vård måste tillhandahållas till lägre kostnader är det oumbärligt att använda en webbkamera konsultation.

Vi anpassar oss, inte du.

Hälso- och sjukvården arbetar med en elektronisk patientjournal (EPD). Vi har inrättat Webcamconsult på ett sådant sätt att det kan kopplas till alla elektroniska system inom hälso- och sjukvården. Arbetar ni med en annan typ av tillämpning? Vi gör allt vi kan för att se till att även du kan arbeta med Webcamconsult. Vill du veta hur det fungerar i praktiken? Läs då vårt kundcase om samarbetet med Medify och Meander Medical Centre.

Webcamconsult används på: