Communiceer met uw patiënt via het beeldscherm

Webcamconsult in het ziekenhuis

Na een lange periode van digitaal werken en digitale zorg zijn zowel behandelaren als degene die zorg ontvangen gewend geraakt aan zorg op afstand. Ieder consult kan tegenwoordig via een online video spreekuur plaatsvinden, tenzij een fysiek onderzoek noodzakelijk is. Het bespaart de patiënt tijd, stress van de wachtkamer en het reizen zelf. Daarmee verhoogt het ziekenhuis zijn serviceniveau en stelt de zorgbehoevende centraal. Met Webcamconsult kunt u heel eenvoudig een online video consult met uw patiënt voeren zonder dat deze perse op locatie dient langs te komen. Ons communicatieplatform heeft integratiemogelijkheden met ieder EPD waar ook de afspraken voor een videoconsult automatisch worden vastgelegd. 

Een afspraak kan op twee manieren worden gemaakt:

 1. Op afspraak: met de afspraken tool plant uw organisatie heel eenvoudig een afspraak in met de cliënt of patiënt. Het online video gesprek kan beginnen op de afgesproken tijd. Daarnaast hebben patiënten de mogelijkheid zelf een afspraak in te plannen via de Webcamconsult boeking widget. 
 2. Zonder afspraak: Ook zonder geplande afspraak is het mogelijk een video consult te starten. Bijvoorbeeld als open- of inloopspreekuur. De patiënt kan zich via uw website aanmelden bij een medewerker die nog beschikbaar is en wordt direct geholpen of in een virtuele wachtkamer geplaatst.

De patiënt kiest!

Webcamconsult kent verregaande integratie mogelijkheden. Zo is het middels een API te koppelen met ieder EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of PGO (Patiënt Gebonden Omgeving). Patiënten kunnen in het voor hen bekende patiëntenportaal gebruik maken van Webcamconsult. Zo is communicatie via video en chat mogelijk, synchroon en asynchroon.  Door het gebruik van Webcamconsult neemt het serviceniveau richting de patiënt toe. Daarnaast heeft het een positief effect op de productiviteit van de behandelend arts.

Webcamconsult in de thuiszorg

Er is veel veranderd in de zorg de laatste jaren. Wij blijven langer thuis wonen en verblijven korter in het ziekenhuis. De aandacht van zorgverleners blijft onverminderd van belang. Met de ondersteuning van een online video consult kan een patiënt snel worden geïnformeerd of geadviseerd. Daarnaast kan een thuiszorgmedewerker, of mantelzorger zelf het advies van een arts inroepen. Door het visuele contact kan de arts adequater de status inschatten en daarop reageren. Een ander voordeel van Webcamconsult is dat éen of meerdere mantelzorgers een consult volgen, zodat iedereen op de hoogte is van de toestand van de cliënt.

Voorbeelden hoe u Webcamconsult in kunt zetten

 • Vervanging voor een fysieke afspraak (zonder fysiek onderzoek).
 • Triage door assistent (patiënt vult anamnese formulier in voordat plaatsgenomen wordt in de virtuele wachtkamer).
 • Bespreken van uitslagen van een onderzoek.
 • Controleafspraak (zonder fysiek onderzoek).
 • Overleg patiënt, verpleegkundige en arts.
 • Overleg verpleegkundige in de thuiszorg en arts.
 • Bij een gesprek tussen zorgverlener, patiënt en mantelzorgers.
 • Als laagdrempelig alternatief naast het traditionele inloopspreekuur.
 • Contact tussen zorgverlener en patiënt bij verminderde mobiliteit of vakantie.

Dóór artsen vóór artsen

Twee dermatologen van het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom hebben in 2013 besloten een eigen online video consult applicatie te ontwikkelen. Centraal hierbij stond dat de applicatie zeer gebruiksvriendelijk moest zijn voor zowel de arts als patiënt. De praktische werksituatie en de logistiek van het spreekuur van de arts moest hierbij zoveel mogelijk intact worden gelaten.  Vandaag de dag is er nauwelijks meer verschil tussen een Webcamconsult en een fysieke afspraak. 

De behandelaar  noteert de bevindingen van het video consult gewoon in het eigen dossier (papier of digitaal). Ook voor de financiële registratie wordt het eigen bestaande systeem gebruikt. Voordeel is dat systeem van Webcamconsult volledig onafhankelijk kan werken van ziekenhuisinformatiesystemen, zodat geen dure koppelingen nodig zijn. Bovendien is de applicatie van Webcamconsult laagdrempelig: er is geen dure of ingewikkelde software nodig en iedere dokter kan zich online aanmelden voor een eigen digitale spreekkamer. Daarnaast wordt een Webcamconsult net als een gewoon consult vergoed door de verzekeraars.

Introductie van beeldbellen in uw organisatie 

Het invoeren van beeldschermzorg binnen een zorgorganisatie is laagdrempelig, maar vereist een projectmatige aanpak. Webcamconsult adviseert hierbij en helpt met het opzetten en uitvoeren van de projecten:

 • Projectscan, -plan, -leiding, -participatie
 • ICT scan (bijvoorbeeld Citrix, VMware)
 • Integratie (bijvoorbeeld Chipsoft, Cloverleaf)
 • Instructie en training
 • Informeren van  medewerkers en patiënten
 • Maatwerk (afgestemd op specifieke wensen)
Groeps_consult_ipad.png

Belang van privacy en veiligheid

Webcamconsult is zich zeer bewust van het belang van privacy en veiligheid en voldoet aan NEN7510. We zijn een Nederlands bedrijf met servers in Europa. De online consults worden niet opgeslagen, waardoor geen informatie in verkeerde handen kan komen.


Download de patiëntenfolder

 


Webcamconsult BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.