Een nieuwe manier van communiceren met uw patiënt

Webcamconsult in het ziekenhuis

Het bespreken van onderzoeksresultaten, of een andere vervolgafspraak zonder fysiek onderzoek kan net zo goed of zelfs beter via een online video spreekuur. Het bespaart de patiënt tijd, stress van de wachtkamer en het reizen zelf. Daarmee verhoogt het ziekenhuis zijn serviceniveau. Door onze toepassing kunt u heel eenvoudig een online video consult met uw cliënt voeren zonder dat deze perse op uw locatie dient langs te komen.

Dit kan op twee manieren:

 1. Op afspraak: met de afspraken tool plant uw organisatie heel eenvoudig een afspraak in met de cliënt of patiënt. Het online video gesprek kan beginnen op de afgesproken tijd.
 2. Zonder afspraak. Ook is het mogelijk voor cliënten zonder een geplande afspraak een video consult te starten. Bijvoorbeeld als open- of inloopspreekuur. De cliënten kunnen zich via uw website aanmelden bij de medewerker(s) van uw organisatie die beschikbaar is (zijn).

De patiënt kiest!

De patiënt die een vervolgafspraak maakt, kan als de arts dat aangeeft, kiezen uit een normaal consult op de poli of voor een Webcamconsult. De secretaresse maakt de afspraak en boekt de afspraak, zoals normaal, in de agenda van de arts. In de agenda van de arts kunnen webcamconsulten geclusterd worden, zodat de arts een aantal van deze consulten (efficiënt) achter elkaar kan doen. Door het gebruik van Webcamconsult zal het service niveau aan de patiënt toenemen en alsmede de efficiency van de behandelend arts.

Webcamconsult in de thuiszorg

Er is veel veranderd in de zorg de laatste jaren. Wij blijven langer thuis wonen en verblijven korter in het ziekenhuis. De aandacht van zorgverleners blijft onverminderd van belang. Met de ondersteuning van een online video consult kan een patiënt snel worden geïnformeerd of geadviseerd. Daarnaast kan een thuiszorgmedewerker, of mantelzorger zelf het advies van een arts inroepen. Door het visuele contact kan de arts adequater de status inschatten en daarop reageren. Een ander voordeel van Webcamconsult is dat éen of meerdere mantelzorgers een consult volgen, zodat iedereen op de hoogte is van de toestand van de cliënt.

Voorbeelden hoe u Webcamconsult in kunt zetten

 • Voor het bespreken van uitslagen van een onderzoek
 • Bij controleafspraken waar geen fysiek onderzoek noodzakelijk is
 • Bij een gesprek tussen huisarts en patiënt, waarbij met een specialist via Webcamconsult contact wordt gelegd
 • Voor overleg tussen huisarts en specialist
 • Overleg met mantelzorgers en de zorgverlener of arts
 • Overleg patiënt, verpleegkundige en arts
 • Overleg verpleegkundige in de thuiszorg en arts
 • Bij gesprek tussen zorgverlener en patiënt en de mantelzorgers via Webcamconsult
 • Als laagdrempelig alternatief naast het gewone inloopspreekuur
 • Contact houden met patiënten tijdens hun vakantie

Dóór artsen vóór artsen

Twee dermatologen van het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom hebben in 2013 besloten een eigen online video consult applicatie te ontwikkelen, dat zeer gebruiksvriendelijk is voor zowel de arts als de patiënt. Uitgangspunt daarbij is dat de praktische werksituatie en de logistiek van het spreekuur van de arts zo veel mogelijk gelijk wordt gehouden. Het enige verschil is dat bij webcamconsulten het contact met de patiënt verloopt via de webcam i.p.v. live.

Voor de rest blijft bij een webcamspreekuur alles het zelfde als bij een gewoon spreekuur. De arts vult de bevindingen van het consult gewoon in zijn eigen dossier (papier of digitaal) en ook voor de financiële registratie wordt het eigen bestaande systeem gebruikt. Voordeel is dat systeem van Webcamconsult volledig onafhankelijk kan werken van ziekenhuisinformatiesystemen, zodat geen dure koppelingen nodig zijn. Bovendien is de applicatie van Webcamconsult laagdrempelig: er is geen dure of ingewikkelde software nodig en iedere dokter kan zich online aanmelden voor een eigen digitale spreekkamer. Daarnaast wordt een Webcamconsult net als een gewoon consult vergoed door de verzekeraars.

Introductie van beeldbellen in uw organisatie = projectmatige aanpak!

Wij kunnen helpen met opzetten en uitvoeren van projecten:

 • Projectscan, -plan, -leiding, -participatie
 • ICT scan (bv Citrix, VMware)
 • Integratie (bv Chipsoft, Cloverleaf)
 • Instructie en training
 • Communicatie naar medewerkers en patiënten
 • Maatwerk (tbv bijzondere wensen)

Nieuw: het virtuele inloop spreekuur

Er kunnen verschillende redenen zijn dat er een belemmering is een arts te bezoeken. Nu bestaat er voor de patiënt de mogelijkheid om zelf een online consult te initiëren. Vanuit zijn eigen omgeving. Voor algemene vragen. Of juist voor specifiek aandoeningen die men liever eerst anoniem wil bespreken. Ook hier biedt Webcamconsult de oplossing. U kunt op elke gewenst plek van uw eigen website, openbaar of achter login, het Webcamconsult inloopspreekuur opnemen waarbij cliënten de beschikbare artsen kunnen zien en door middel van een klik de digitale wachtkamer kunnen betreden.

Praktijk ervaring

Bravis Ziekenhuis (v.h. Lievensberg) in Bergen op Zoom was in 2013 het eerste ziekenhuis dat voor de diensten van Webcamconsult koos. Traditioneel is het merendeel van het klantcontact op de locatie in het ziekenhuis. Voor een afspraak is een patiënt gemiddeld 2,5 uur kwijt. Hierbij moet vrij genomen worden van het werk en is reistijd noodzakelijk. Wanneer bij een (vervolg)afspraak geen lichamelijk onderzoek nodig is, is een online video consult een perfect alternatief.

Patiënten die hier aan deelgenomen hebben willen niet anders meer, blijkt na anderhalf jaar gebruik van Webcamconsult. Dat blijkt bij zowel jonge als oudere patiënten: de eerste persoon waarmee Van Gerwen via Webcamconsult communiceerde in 2013 was een 90 jarige patiënt.

Na het zetten van de eerste stappen, ontdekt u nieuwe toepassingen of andere voordelen. Een vakantie van een patiënt vormt nu geen belemmering meer om contact te hebben en een grotere afstand tot het ziekenhuis wordt voor een patiënt een minder groot probleem.

Webcamconsult is zo opgezet dat artsen heel efficiënt een video consult kunnen afhandelen. In 2015 zijn al acht ziekenhuizen aan de slag gegaan met Webcamconsult.

Inspiratie: E-Health Institute

The e-Health Institute is the first virtual doctor’s office for general medicine in Italy with registered office in Florence. Through their website they make perfect use of our widgets for direct walk-in video consults and booking webcamconsult appointments. 
No alternative text description for this image

Hoe kiest u een online video consultplatform? En hoe implementeert u dit zonder problemen? U vindt het in deze whitepaper.

Groeps_consult_ipad.png

Lees over kiezen en implementeren

Hoe kiest u een online video consultplatform? En hoe implementeert u dit zonder problemen? U vindt het in deze whitepaper.

Belang van privacy en veiligheid

Webcamconsult is zich zeer bewust van het belang van privacy en veiligheid en voldoet aan NEN7510. We zijn een Nederlands bedrijf met servers in Europa. De online consults worden niet opgeslagen, waardoor geen informatie in verkeerde handen kan komen.


Download de patiëntenfolder


Interview dr van Gerwen (Omroep Zeeland)


De dokter en het internet (Cutis Cura)


Webcamconsult BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.