Ruud van Eijk, Drimpy over koppelingen en de opkomst van de PGO

  Ruud van Eijk, Drimpy over koppelingen en de opkomst van de PGO

  Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) specialist Drimpy heeft een koppeling gemaakt met het beeldscherm zorgplatform van Webcamconsult. Hiermee faciliteren beide organisaties zowel zorgvragers als zorgaanbieders. Doel van de samenwerking is om actuele gezondheidsdata van zorgconsumenten vanuit Webcamconsult zichtbaar te maken binnen de Drimpy PGO. Webcamconsult ging hierover in gesprek met Drimpyfier Ruud van Eijk.  

   

  Drimpy PGO is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor zorgconsumenten. Op welke manier onderscheidt jullie PGO zich van andere partijen in de markt?

  Drimpy onderscheidt zichzelf door sinds 2011 hier al aan te werken en dan ook als allereerste het MedMij label te behalen in 2019. Al geruime tijd zijn wij bezig om medische gegevens van de zorgconsument op te halen volgens specifieke standaarden. Nu gegevens ook steeds meer beschikbaar worden zorgen wij er als Drimpy voor dat we ook daadwerkelijk alle gegevens kunnen verwerken en doen dan ook mee aan vele pilots om dit nog sneller mogelijk te maken.

  In de PGO markt is een groot aantal partijen actief. Maar er lijkt zich een consolidatie plaats te vinden. Hoe kijken jullie aan tegen de toekomst van jullie branche?

  Enige tijd terug waren er zo’n dertig PGO’s in Nederland. Op dit moment zijn circa vijftien actieve PGO’s overgebleven. Uiteindelijk zal de zorgconsument straks de keuze maken voor een generiek PGO dat het meest gebruiksvriendelijk is. Er zal dan nog zeker de helft van de huidige vijftien partijen afvallen om tot een gezonde PGO-markt te komen. 

   

  Hoe staan EPD aanbieders hierin, hebben zij geen eigen PGO oplossing?

  EPD’s hebben vaak een portaal waarin gegevens van een zorgconsument bij één aanbieder te vinden is. Met name chronische zieken hebben wel vijftien portalen of meer. EPD’s zien steeds vaker de voordelen van een PGO en zoeken meer en meer de samenwerking met ons op om te zorgen dat de informatie uitwisseling verder gaat. Het voordeel van de PGO is dat het alle informatie van verschillende zorgaanbieders, ziekenhuis, huisarts, apotheek, etc. bij elkaar brengt in de persoonlijke omgeving van de zorgconsument.

  Voor Drimpy zijn zowel zorgconsumenten als zorgprofessionals belangrijk. Kan je uitleggen op welke wijze je beide doelgroepen bedient? 

  MedMij bestaat uit twee onderdelen namelijk een DVP (Zorgconsument)  en een DVZA (Zorgaanbieder). Een DVZA wordt momenteel los aangemaakt van het EPD en als een soort translatie module gebruikt. Door onze kennis en ervaring zijn wij heel erg goed in staat om deze translatie ook voor verschillende EPD’s te bouwen. Dit zorgt ervoor dat we ook weer meer en beter gegevens kunnen uitwisselen en beschikbaar stellen aan zorgconsumenten wat uiteindelijk altijd ons doel is.

  Kortgeleden (wanneer?) zijn jullie de samenwerking aangegaan met Webcamconsult. Gaan zorgverleners  en zorgvragers hier profijt van hebben en indien ja, op welke manier?

  Vooral zorgvragers zullen hiervan als eerste profijt hebben, doordat Drimpy uit verschillende bronnen, huisarts, ziekenhuis, apotheek, etc, gegevens en afspraken kan halen. Binnen Drimpy ontstaat een goed overzicht van de zorg agenda rondom een zorgconsument. Op deze manier kan een deze ook heel erg eenvoudig bij het overzicht zien welke afspraken een Webcamconsult zijn.

  Is het ook voor jullie van belang om met een partij als Webcamconsult samen te werken en waarom?

  Zeker, er zijn veel partijen binnen de zorg die op een specifiek onderdeel fantastisch werk doen. WebcamConsult is hier een uitstekend voorbeeld van. Door met deze partijen te verbinden en samenwerkingen aan te gaan kunnen we uiteindelijk de zorgverlener en zorgconsument veel beter bedienen.

  Je gaf in het voorgesprek aan dat circa 40.000 zorgconsumenten gebruik maken van Drimpy PGO. Dit gebruik is gratis. Kan je iets vertellen over jullie doelstellingen en hoe dit gefinancierd wordt?

  Het is gelukkig zo afgesproken dat het beschikbaar stellen van jouw medische gegevens altijd gratis moet zijn. Op deze manier wordt het voor iedereen toegankelijk om regie te nemen op je gezondheid. Om dit mogelijk te maken is er een tijdelijke regeling vanuit de overheid om het gebruik te stimuleren. Daarnaast zullen wij steeds meer opties en functies aanbieden waar de zorgconsument wel een kleine vergoeding voor zal betalen. Op deze manier zijn wij verzekerd van een duurzaam verdienmodel. Belangrijk nog om te melden hierin is dat geen enkele PGO ooit medische gegevens mag verkopen. Vanzelfsprekend maar meld het toch maar.

  Wat voor zorgconsumenten maken gebruik van jullie PGO? Alleen mensen in een zorgtraject of is het een vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking?

  Vergelijk ons met Linkedin. De meeste mensen creëren en onderhouden een account op het moment dat ze op zoek zijn naar werk. Andere mensen zijn constant actief op LinkedIn om het netwerk en regie op hun carrière te houden. Binnen Drimpy zal het net zo zijn. Er is een grote groep mensen nu al bezig om actief regie te houden op hun gezondheid door bijvoorbeeld het gebruik van hardloop -en voedingsapps. Drimpy zal hierin ook een partij worden waar zij overzicht en regie kunnen nemen. Er komt binnenkort ook een netwerkfunctie waarbij het mogelijk is voor zorgconsumenten om zorgverleners actief op de hoogte te houden en netwerkzorg toe te passen. Andere mensen zullen alleen een account aanmaken en opnieuw inloggen op het moment dat er zorg wordt aangeboden en ze hiervan gebruik maken. Maar ook dan is het wel zo fijn als de hele historie inzichtelijk is.

   

  Eenmaal ingeschreven, wat brengt dit de zorgconsument? 

  Wanneer je bent ingeschreven kan je nu al starten met het verzamelen van je gegevens, in de nabij toekomst kan je daar zelf je gegevens aan toevoegen, delen met je zorgnetwerk en informatie terugsturen naar zorgverleners. Maar alleen het verzamelen van gegevens, overzicht hebben van je medicatie en deze 24/7 ook in het buitenland paraat te hebben kan al heel veel stress voorkomen op het moment dat er iets gebeurt.

  En wat zijn de voordelen voor de zorgverlener? 

  Zorgverleners hebben beperkt te tijd per patiënt en willen deze tijd graag zo goed mogelijk gebruiken. Een zorgconsument die met een PGO komt binnenlopen heeft nu vaak al meer informatie dan de zorgverlener zelf. Dit zorgt uiteindelijk voor meer kennisoverdracht en informatievoorziening voor de zorgverlener waardoor er meer tijd beschikbaar blijft om daadwerkelijke zorg te leveren. 

   

  Naast de PGO bieden jullie ook nog andere zorgdiensten aan. Kan je hier kort iets over vertellen?

  Drimpy begeleidt ook zorgpartijen bij het uitwisselen van informatie. Eerder in het interview vertelde ik al over onze DVZA toepassingen. Maar ook uitwisseling tussen zorgverleners door middel van Twiin, Nuts en netwerkzorg uitwisselingen zoals bij Babyconnect (geboortezorg) zijn wij als Drimpy in staat om tot de juiste uitwisseling te komen. De gegevens vertalen naar een standaard en uitwisselen via de verschillende standaarden is echt een kracht van Drimpy. 

  Als partner van Webcamconsult. Welke rol zie je voor beeldschermzorg/videoconsultatie binnen de zorg?

  Zorgconsumenten en met name chronisch zieke mensen moeten nu vaak ter controle naar de specialist om te meten en kijken hoe het met iemand gaat. Hierin vindt de grootste no-show binnen de zorg dan ook plaats. Beeldzorg in combinatie met het actief kunnen houden van gegevens binnen een PGO kan er voor zorgen dat zorgconsumenten direct een beeld afspraak kunnen krijgen op het moment dat waardes gaan afwijken. Op deze manier komt de zorgverlener veel dichterbij de zorg te staan. Het geeft de zorgconsument meer rust en zekerheid terwijl het de efficiëntie voor alle partijen ten goede komt.

  Op het gebied van beeldschermzorg, Zijn er toepassingsgebieden waarvan jij vindt dat hier veel gebruik zou moeten worden gemaakt van deze vorm van digitale zorg?
  Zelf zou ik het vooral fijn vinden om controles en uitslagen toegelicht te krijgen via beeldschermzorg. Alle zorg waarbij eigenlijk er geen fysiek contact hoeft te zijn met de patiënt kunnen erg goed verplaatst worden naar beeldschermzorg indien een zorgconsument dit wenst. 


  En dan de afsluitende vraag. Iedereen die wij spreken valt het namelijk op: hoe komen jullie aan de naam Drimpy? :-)

  Impi was een vrijheidsleger aan het begin van de civilisatie. Dit leger zorgde voor de stam van het begin, de geboorte, tot het eind, de dood. Dr.Impy is dan ook onze tool die helpt met alle vragen die gebruikers hebben. Het is een kleine verwijzing naar waar we voor staan als Drimpy. Tegelijk vinden wij het een naam die lief, vriendelijk en leuk is. Zo ben je Drimpyfied op het moment dat je een account hebt aangemaakt. Probeer het vooral ;-)

  Webcamconsult BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.